logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

- På tide å gjøre seg ferdig


Stefan Ring er Seksjonsleder Kraftsystemdata i Statnett. Dermed er han også ansvarlig for FOSWEB:
Manglende rapportering av data til FOSWEB gir en utfordrende situasjon. - Det er på tide å gjøre seg ferdig med den pålagte rapporteringen, fastslår Stefan Ring, Seksjonsleder Kraftsystemdata.

Lagt ut 26/04-2018

Alle småkraftverk over 1 megawatt installert effekt er pålagt å rapportere inn data om kraftverket sitt til Statnett. Så langt er det 40 prosent av de pliktige småkrafteierne som ikke har fulgt opp.  

- Det er utfordrende. På den ene siden ønsker Statnett en god relasjon med eierne til småkraftverkene, men på den andre siden er vi pålagt av NVE å forsøke få rapporteringen utført, sier Stefan Ring, Seksjonsleder Kraftsystemdata i Statnett. 
 
- Av de småkrafteiere som ikke har ferdigstilt oppgaven har vi ikke hørt noe fra omtrent halvparten i det hele tatt. Resterende halvpart har påbegynt rapporteringen, men har ikke ferdigstilt den, fortsetter han. 
 
Statnett vil nå først og fremst purre på de som ikke har ferdigstilt rapporteringen av kraftsystemdata for sine anlegg.

- Men Statnett er også pålagt å videreformidle informasjon om de som ikke har rapportert til NVE. NVE har varslet mulig tvangsmulkt for de som ikke rapporterer,s sier Ring. 
 
Statnett har forståelse for at alle data ikke kan oppdrives for eksisterende (eldre) småkraftverk.

- Men vi vet også at mye data faktisk er tilgjengelig i dokumentasjonen som er levert. Det forventes at all data som kan oppdrives i dokumentasjonen rapporteres,s ier han.   
 
Statnett veileder gjerne småkrafteiere som syns rapporteringen til Statnett er vanskelig.

- Ta kontakt på telefon 23904390 eller e-post fos@statnett.no. Dersom den som kontakter oss har noen dataferdigheter og skanner inn den dokumentasjon som er tilgjengelig for kraftverket så vil vi vanligvis kunne gi god veiledning til riktig rapportering. Dersom man selv mangler dataferdigheter, så har man sannsynligvis noen bekjente i sin nærhet som man kan spørre om hjelp, avslutter Sefan Ring. 
 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda