logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Rune bygger for storebror


Rune Skjevdal er daglig leder i Norsk Grønnkraft Utbygging.
Når går storkraften til småkraften for å få effektiv utbygging av kraftverk.

Lagt ut 03/09-2018

Norsk Grønnkraft Utbygging skal bygge et kraftverk for E-Co Energi - landets nest største kraftselskap. 

- Dette illustrerer det vi lenge har visst. Norsk småkraftbransje er langt fremme når det gjelder det å bygge kosteffektive kraftverk av god kvalitet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 


Mork kraftverk AS (eid av E-CO Energi AS og lokale fallrettighetseiere) inngikk i dag en intensjonsavtale med NGK Utbygging AS om å prosjektere og bygge ut Mork kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Kraftverket vil få en forventet årlig produksjon på om lag 42 GWh og vil blant annet bestå av en tunnel på rundt 3 km som bores av NGK Borings nyanskaffede tunnelboremaskin.
 
– Jeg har jobbet med dette prosjektet i ti år og endelig tror jeg vi har en løsning som er gjennomførbar og god, sier en tydelig fornøyd Halvor Halvorsen (daglig leder Mork kraftverk AS) under dagens signeringsmøte.
 
For oss i NGK er det artig å få anledning til å jobbe med E-CO på dette prosjektet. Samtidig som det er første gang vi inngår en ren EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction), er det også en anerkjennelse fra storkraften til småkraften hva gjelder utbyggingsløsninger og kostnadsoptimalisering.
 
Endelig investeringsbeslutning er ventet i desember 2018 med byggestart i 2019. Vi i NGK U ønsker å koordinere dette prosjektet med Øvre Kvemma som vi har i samme område (også tunnelprosjekt).


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo