logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Salg av kraft fra småkraftverk

I tillegg til vannføringen er kraftprisen den viktigste faktoren for inntekter til kraftverket. Som produsent kan du også hente ut en merverdi i form av grønne verdier. Dette kan være salg av Elsertifikater og Opprinnelsesgarantier.

Store vannkraftprodusenter kan være direkte involvert i kjøp og salg av fysisk kraft gjennom den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot. Småkrafteierne overlater vanligvis salg av kraften til en kraftomsetter (f.eks et energiverk eller en kraftmegler).

Kraftomsetteren vil stå ansvarlig for den daglige omsetningen av den fysiske kraften på Nord Pool Spot. Hver dag melder kraftomsetteren inn det volum som produsenten skal selge for det kommende døgn til den nevnte børs. Når alle bud fra både kjøp-/og tilbudssiden i hele markedet er rapportert inn, settes priser for hvert enkelt prisområde i Norge. I Norge er det for tiden 5 ulike prisområder og områdeinndelingen er under kontinuerlig vurdering.

http://nordpoolspot.com/ finner du en oversikt over områdepriser for den fysiske omsetningen samt mye nyttig informasjon om kraftmarkedet.

For kraftomsetning er det i hovedtrekk to ulike produkt du som produsent kan velge mellom. En spotpriskontrakt betyr at produksjonen selges time for time til den pris som en satt for ditt område time for time. Hvis du ønsker forutsigbarhet i dine inntekter kan du velge en fastpriskontrakt. Her kan du velge å sikre hele eller deler av produksjonsvolumet. Når en produsent ønsker å inngå en langsiktig finansiell kontrakt som en fastpriskontrakt er, vil kraftomsetteren benytte gjeldende pris på Nasdaq OMX som et grunnlag for prissetting. På Nasdaq OMX kan aktørene prissikre seg for kjøp og salg av kraft opp til 6 år frem i tid.

http://www.nasdaqomx.com/ finner du prisprognoser for kraft frem i tid. Du kan også følge med på omsetningen av kraft for de ulike produktene i børsens åpningstid.

Småkraftforeninga har avtale med Skagerak Energi på salg av kraft til spotpris og fastpris samt elsertifikater.

Klikke her for mer infoKalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager