logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga

 
Knut Olav Tveit, daglig leder Småkraftforeninga

Småkraftforeninga er organisasjonen for småkraftnæringa og representerer de som eier småkraftressurser, har bygd ut eller ønsker å bygge ut, eller har spesiell interesse for småkraftnæringen.
 
I mars 2012 har foreninga 236 kraftverk i drift og til sammen rundt 600 medlemmer og nesten 40 støttemedlemmer. To av medlemsverkene er vindkraftanlegg. Resten av kraftverkene dekker hele spekteret av småskala vannkraftanlegg, fra mikrokraft på 20 kW til Norges største grunneiereide kraftverk med en installert effekt på 12,8 MW.
 
Foreninga drifter denne nettsida, gir ut fagbladet Småkraftnytt fire ganger i året og arrangerer en av verdens største faste småkraftmesser, Småkraftdagene, i mars hvert år.
 
En stor del av foreningas virksomhet er å representere småkraftinteressene i politikk, samfunn og media. Foreninga driver aktivt næringspolitisk arbeid, og får stadig gjennomslag langt ut over organisasjonens størrelse.
 
Styret velges på årsmøte som hvert år avholdes i forbindelse med Småkraftdagene.
 
Foreninga har kontorsted på Lilleaker i Oslo og det daglige arbeidete ledes av daglig leder Knut Olav Tveit.
 
Medlemmene nyter også en rekke medlemsfordeler, blant annet markedets beste avtale for omsetning av kraft, advokattjenester til rabattert pris, avtaler for omsetning av grønne verdier, gratis adgang til Småkraftdagene og abonnement på Småkraftnytt.

Adresse:
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
Telefon 99 08 08 78
e-post: post@smakraftforeninga.noKalenderen:
28/03-2017:
Småkraftdagane 2017

29/03-2017:
Årsmøte Småkraftforeninga