logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Medlemsfordeler

Medlemmer av Småkraftforeninga har følgende medlemsfordeler:

• Gratis rådgivning og veiledning, samt kurs for grunneiere som vil realisere egne kraftverk.

• Avtaleverk for grunnavtaler.

• Tilbud fra Marsh/ KLP på Småkraftforsikring

• Småkraftavtalen med Skagerak inkluderer omsetning av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater. (LEC finnes ikke lengre).

Kontaktpersoner Charlotte Sivertsen 411 28 507 og Barbro Årvik 412 98 434 SkagerakForvaltning@skagerakenergi.no

• Rabatterte juridiske tjenester gjennom Advokatfirma Wahl-Larsen.

Kontaktperson: advokat Øyvind Kraft

Tlf. 22 01 06 70 Mob. 91 87 87 19 Epost mailto:oyvind.kraft@wla.no

Første konsultasjon er gratis. Småkraftforeningas medlemmer får rabatt på timeprisen.

• Jordskiftetjenester hos Dekar AS

Medlemmene av Småkraftforeninga gis 1 time gratis rådgivning og deretter 10 prosent rabatt på gjeldende priser (oppgi medlemsnummer i oppdragskontrakten).

Henvendelse/forespørsel til epost firmapost@dekar.no eller telefon 45 28 23 23.

• Krafthuset Melbye (www.krafthuset.no) bistår med verdivurdering, finansieringsråd, avtaler om falleie, strategi og annet rettet mot småskala vannkraft. En time gratis rådgivning på telefon. Kontakt Finn Lundstedt, 48400476 / fl@krafthuset.no
 

• Fagbladet Energi

Småkraftforeningas medlemmer får abonnement på bransjebladet Energi til halv pris.

For bestilling/forespørsel, send epost til abo@energi-nett.no eller ring 22 00 11 50.

• Gratis adgang til Småkraftdagane.

• Småkraftnytt tilsendt fire ganger i året.

• Oppdatert nettside med siste nytt fra småkraftbransjen.

 

Meld deg inn herKalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager